Görsel Muayene (VT)

Project Description

Görsel Muayene, tahribatsız bir muayene yöntemi olup, muayene personelinin gözlem yeteneği ve uygun aydınlatma ekipmanlarıyla malzemelerin veya yapıların yüzeylerinin görsel olarak incelenmesini sağlar. Bu yöntem, gözle görülebilen yüzey kusurlarının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi için kullanılır.