Hasar Analizi

Project Description

TEKNOTEST Merkezi metaller, polimerler ve kompozitler için kapsamlı bir Hasar analizi gerçekleştirecek deneyime ve donanıma sahiptir. Uzmanlarımız temel nedeni belirleyecek ve gelecekteki arızaları önlemek için düzeltici eylemler sağlayacaktır. Bir ürün arızalandığında, kapsamlı bir araştırma yapmak zorunludur. Mühendislerden ve malzeme uzmanlarından oluşan ekibimiz, malzeme arızaları için temel neden analizinin belirlenmesinde liderdir. Kapsamlı malzeme deneyimimiz ve hasar analizi laboratuvarımız, birçok farklı sektördeki hataları değerlendirmemize, üretim süreci sorunlarını belirlememize, kusurları tespit etmemize, kirlenme analizi yapmamıza ve ürünler üzerindeki çevresel korozyon etkilerini değerlendirmemize olanak tanır.
Hasar analizi, arızanın nedenini belirlemek için veri toplama ve analiz etme sürecidir. Kök neden analizi genellikle çok disiplinli alanlarda organize bir dizi testi içerir. Eksiksiz malzeme testi sunan TEKNOTEST Merkezi, en karmaşık arızaları bile tek bir tesiste hızla çözebilir. Laboratuvarlarımızda ışık mikroskobu, mekanik ve elektrokimyasal testler, kimyasal karakterizasyon, NDT (tahribatsız muayene) testler bulunmaktadır. Arızanın kaynağını belirleyerek gelecekteki arızaları önlemeye yardımcı olabiliriz.
Metallerde, hem istenen işlevi sağlamak hem de hasar olasılığını azaltmak için dikkate alınması gereken özellikler şunları içerir:
· Çekme mukavemeti
· Akma mukavemeti
· Elastikiyet modülü
· Süneklik (yüzde uzama)
· Yorulma Mukavemeti
· Kırılma tokluğu
· Sertlik
· Kesme mukavemeti
· İşlenebilirlik
· Sürtünme katsayısı
· Darbe dayanımı
· Aşındırıcılık
· Yoğunluk
· Termal Genleşme katsayısı
· Termal iletkenlik
· Elektrik direnci
· Diğer fiziksel özellikler

 

HASAR ANALİZ RAPORLARI

Hasar analizinizin tamamlanmasının ardından, hasarın kök nedenine ilişkin sonuçlar ve bu sonuçları destekleyen veriler içeren kapsamlı bir Hasar Analizi Raporu sağlanacaktır. Hasar analizi raporu, düzeltme eylemlerini veya gelecekteki hasarları önlemek için tavsiyeleri içerebilir. Hasar analizi raporları tipik olarak aşağıdakileri içerir:

Başarısız bileşenin açıklaması

Arka plan ve hizmet geçmişi

Arızanın görsel muayenesi ve fraktografisi

Mekanik, kimyasal ve metalurjik özellikler verileri

Malzeme spesifikasyonları ve kontrolü ile karşılaştırma

Başarısızlığın temel nedenini açıklayan mekanizmaların tartışılması

Başarısızlığın kök nedenine ilişkin somut sonuçlar ve iyileştirme önerileri

 

TEKNOTEST HASAR ANALİZİ FARKI

Hasar analizi uzmanlarımız 20 yılı aşkın bir süredir yüzlerce temel neden araştırması gerçekleştirmiştir ve çok çeşitli arıza modları, malzemeleri ve sektörleri ile ilgili deneyime sahiptir. Karar vermenizi ve gelecekteki arızaları önlemenizi sağlayan mühendislik görüşü sağlamaya odaklandığımız uzmanlarımızla görüşmek için arayın ve TEKNOTEST Laboratuvar deneyimimizi sizin için kullanmasına izin verin.

Ağustos 2023