Vickers Sertlik Testi

Project Description

Vickers sertlik testi, malzemelerin sertlik özelliklerini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir test yöntemidir. Bu test, malzeme yüzeyine belirli bir yük uygulanarak yapılan iz bırakma yöntemine dayanır.

TEKONOTEST laboratuvarı olarak TS EN ISO 6507-1, TS EN ISO 9015-1 ‘ e göre 100gr (0,1kg)-60kg  yük aralığında vickers sertlik ölçümü ile çeşitli metaller ve alaşımlar üzerinde sertlik testlerini yürütebilen otomatik sertlik tarama özelliğine sahip İNNOVATEST marka digital sertlik cihazı ile deneyimli teknisyenlerimiz, numunenizi test edebilir.

Vickers sertlik testi, genellikle mikrosertlik ölçümlerinde ve ince tabakaların sertlik analizinde kullanılır. Bu test yöntemi, metaller, seramikler, plastikler ve diğer katı malzemelerin sertliklerinin karşılaştırılmasına ve değerlendirilmesine olanak tanır.

Vickers sertlik testi aşağıdaki adımlardan oluşur:

Numune Hazırlığı: Test için uygun bir numune hazırlanır. Numunenin yüzeyi düzgün olmalı ve üzerinde test yapılacak bölge açıkça belirlenmiş olmalıdır.

Test Uygulaması: Vickers sertlik testi cihazı, bir elmas piramit şeklindeki sertlik ucunu numunenin yüzeyine uygular. Test, belirli bir yük altında belirli bir süre boyunca uygulanır.

İz Gözlemi: Uygulanan yük kaldırıldığında, elmas uçtan kaynaklanan iz oluşur. Bu iz, kamera altında gözlemlenir. İz, piramitin köşegenleri boyunca oluşan kare şeklinde bir izdir.

Ölçüm: İz boyutları, kamera ile otomatik olarak ölçülür. Kare şeklindeki izin çapları ve köşeleri, Vickers sertlik numarasının hesaplanması için kullanılır.

Sertlik Değerinin Belirlenmesi: İz boyutları kullanılarak, Vickers sertlik değeri hesaplanır. Bu değer, numunenin sertlik özelliğini ifade eder.

Vickers sertlik testi, bir malzemenin yüzey sertliğini objektif ve hassas bir şekilde değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu test yöntemi, birçok endüstride kalite kontrol, malzeme seçimi ve araştırma ve geliştirme çalışmalarında yaygın olarak kullanılır.

Ancak, testin doğru bir şekilde uygulanması ve sonuçların yorumlanması için uygun ekipman ve deneyim gerekmektedir.