Yüzey Kalitesi Testleri

Project Description

Yüzey pürüzlülüğünün ölçüm tekniği bakımından tespiti ve açıklanması için problu kesim metodu kullanılır. Problu kesim yönteminde bir prob ucu iş parçasının yüzeyi üzerinde sabit bir hızda hareket ettirilir. Dokunsal ölçüm metodunda, pürüzlülük ölçüm cihazının sensörü yüzeyi nokta nokta tarar.
Yüzey kalitesi veya yüzey pürüzlülüğü olarak da bilinen yüzey topografyası, bir yüzeyin tamamen düz bir yüzeyden sapma derecesidir. Genellikle yüzey pürüzlülüğü ve yüzey dalgalanması cinsinden ölçülür. Yüzey pürüzlülüğü genellikle bir prob ucu (mekanik veya lazer) kullanılarak tek yönde ölçülür. Temel olarak bir prob ucunun sabit bir uzunluk boyunca yukarı ve aşağı hareketinin genliği olan pürüzlülük izi yeniden kodlanır ve RA, RZ, Rrms, vb. gibi farklı pürüzlülük parametrelerine indirgenir.

Yüzey profili ve terimleri
Yüzey profili ve terimleri
  • Ra=Girinti ve çıkıntıların aritmetik ortalamasıdır (mm).
  • Rt=En büyük girinti ile en büyük çıkıntı arasındaki ölçüdür (mm).
  • Rmax=En büyük pürüz yüksekliğidir (mm).
  • Rz=5 bölgenin ortalama pürüz yüksekliğidir (mm).
  • Rq:Aritmetik ortalalama sapmaların karakökü anlamında bir parametredir
  • L=Ölçülecek örnek uzunluk (mm)

Pürüzlülük, yüzey dokusunu veya topografyayı tanımlamanın basit ve en yaygın yoludur. Bununla birlikte, yüzey dokusu basit olmaktan başka her şeydir. Bazı uygulamalarda önemli hale gelebilecek yüzey dokusunun başka özellikleri de vardır. Böyle bir parametre, yüzeyin dalgalanmasıdır. TEKNOTEST Merkezi laboratuvarında, pürüzlülük parametrelerini ölçmek için mekanik prob ucu ekipmanı kullanıyoruz.

Yüzey Pürüzlülük Testi yeteneklerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için arayın veya bugün bir fiyat teklifi isteyin.